Indlæser Begivenheder

« All Begivenheder

Videnskab og Generalforsamling 2018

28. sep

Bestyrelsen i Dansk Oftalmologisk Selskab indkalder (varsler) hermed til:

Videnskab og Generalforsamling
Fredag, den 28. september 2018 kl. 11:30
Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Tilmelding via hjemmesiden (www.dansk-oftalmologisk-selskab.dk) senest onsdag, den 30. august 2018.

Forslag fra medlemmer må for at kunne gøres til genstand for generalforsamlings­beslutning være bestyrelsen i hænde så tidligt, at de kan meddeles senest 16 dage før generalforsamlingen.

Formandens beretning vil blive lagt på hjemmesiden snarest. Skriftlige beretninger fra udvalg vil ligeledes blive lagt på hjemmesiden, efterhånden som de indløber. Fortegnelse over udvalgsmedlemmer og kommitterede kan ligeledes findes på hjemmesiden (www.dansk-oftalmologisk-selskab.dk).

Mødet samt middagen om aftenen kl. 19:00 er gratis for selskabets medlemmer. Der er mulighed for at have sin ægtefælle/samlever med til denne middag til en pris af kr. 450,00. Tilmelding via hjemmesiden samt betaling ved bankoverførsel til Danske Bank, konto 3574 6053505. IBAN: DK4130000006053505 – SWIFT: DABADKKK senest onsdag, den 30. august 2018.

DOS videreuddannelseslegat
Indkaldelse af ansøgninger til DOS videreuddannelseslegat ligger på Selskabets hjemmeside under Legater og Støtte. Ansøgningsfristen er 15. november 2018 til [email protected].

Alcon-legat
Vi har igen i år ansøgt Alcon om et legat, men afventer endelig tilkendegivelse. Nærmere information følger.

Bascom Palmer legat
Information om Bascom Palmer legat findes på Selskabets hjemmeside under Legater og Støtte. Ansøgningsfristen er 15. november 2018[email protected].

Bestyrelsen glæder sig til at se dig på Hindsgavl Slot.

 

Videnskab og Generalforsamling
Fredag, den 28. september 2018
Program for dagen

11:30 – 12:30     Ankomst og frokost
12:30 – 12:40     Velkomst ved Formanden og præsentation af årets SOE-lecturer og Boberg-Ans lecturer
12:40 -13:20       SOE lecture 2018
Betydningen af NO for nethindens blodgennemstrømning” ved læge, PhD
Line Petersen, Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital.
13:20 – 13:50      ”Translationel forskning i nethindens blodgennem­strømning” ved klinisk lærestolsprofessor, overlæge dr.med. Toke Bek, vejleder for Line Petersen.
13:50 – 14:35       Boberg-Ans lecture 2018
“The (R)Evolution in Glaucoma Surgery” ved Professor Steven J. Gedde, M.D., John G. Clarkson Chair in Ophthalmology and Professor in Ophthalmology, Vice Chairman of Education and Residency Program Director ved Bascom Palmer Eye Institute.
14:35 – 15:00        Pause – vand
15:00 – 16:15        Generalforsamling (se selvstændigt program)
16:15 – 16:45        Pause – vand/te/kaffe/kage
16:45 – 18:45        Frie foredrag
16:45 – 17:00        Orientering om Diabasen ved Nis Andersen.
17:00 – 17:15        Lavdosis atropin til at mindske progressionsraten af nærsynethed hos danske børn – et dansk multicenterstudie.
– Anders Hvid-Hansen, Øjenklinikken Rigshospitalet-Glostrup
17:15 – 17:25        Stor vertikal skelen – Nye overvejelser
– Tobias Emil Torp-Pedersen, Claes Lønkvist, Jon Peiter Saunte. Øjenklinikken Rigshospitalet Glostrup
17:25 – 17:40        Det intraokulære tryk efter efter phakoemulcifikation – op til 15 års opfølgning med det phake følge øje som kontrol.
-Lina Sirbikaite, Kristian Næser. Øjenklinikken, Regions Hospital Randers
17:40 – 17:50        Forsinket justering ved skelekirurgi
– Claes Lønkvist, Tobias Emil Torp-Pedersen, Jon Peiter Saunte. Øjenklinikken Rigshospitalet-Glostrup
17:50 – 18:05        Sensitive assessment of acute optic neuritis by a new digital flicker test
– Gorm Pihl-Jensen, Iliya Ivanov, Desiree Hinze, Susanne Trauzettel-Klosinski, Jette Frederiksen. Neurologisk afdeling, Klinik for synsnervebetændelse, Rigshospitalet-Glostrup
18:05 – 18:20        ”Sagging Eye Syndrome” – nyt begreb – ny diagnostik – ny behandling.
-Jon Peiter Saunte, Claes Lønkvist, Tobias Emil Torp-Pedersen. Øjenklinikken Rigshospitalet-Glostrup
Transpositionskirurgi for Duane syndrom type I – danske resultater
Adeel Sethi, Tobias Emil Torp-Pedersen, Claes Lønkvist, Bente Høst, Morten Dornonville de La Cour, Jon Peiter Saunte. Øjenafdelingen Rigshospitalet-Glostrup
18:20-18:30           DOS’ nye retningslinjer for diabetesscreening
-Jakob Grauslund, Øjenafdelingen Odense Universitetshospital
18:30 – 18:45         Det Okulære Mikrobiom
– Jasmine Andersson, Steffen Heegaard, Kim Holmgaard. Øjenklinikken Rigshospitalet-Glostrup
19.00 –                      Middag

 

Generalforsamling i Dansk Oftalmologisk Selskab
Fredag, den 28. september 2018

Dagsorden

 1. Valg af dirigent. Jesper Hjortdal er foreslået af bestyrelsen.
 2. Mundtlig beretning fra Formanden; skriftlig beretning er lagt på hjemmesiden
 3. Beretninger fra udvalg og kommitterede; nogle er allerede lagt på hjemmesiden
 4. Forslag og meddelelser fra medlemmerne
 5. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 6. Fastsættelse af kontingent (foreslås uændret 750 kr./år).
 7. Valg til bestyrelsen:
  Flemming Møller, valgt 23/9-2016 – modtager genvalg
  Daniella Bach-Holm – nyvalg
 8. Forslag til vedtægtsændringer – ændring af § 9:

Nuværende formulering – §9 opløsning

Selskabet kan kun opløses, såfremt forslag derom stilles ved indkaldelse til en generalforsam­ling.

På generalforsamlingen skal 2/3 af Selskabets stemmeberettigede medlemmer stemme for opløsning, for at denne effektueres.

Er 2/3 af Selskabets stemmeberettigede medlemmer ikke tilstede ved generalforsamlingen, udsendes forslag om Selskabets opløsning til afstemning blandt Selskabets medlemmer. Ved den skriftlige afstemning skal mere end halvdelen af de afgivne stemmer stemme for opløsning, for at denne effektueres.

I tilfælde af opløsning beslutter generalforsamlingen, hvilke almennyttige formål Selskabets midler skal tilfalde.

Ny formulering – §9 opløsning

Selskabet kan kun opløses, såfremt forslag derom stilles ved indkaldelse til en generalforsam­ling.

På generalforsamlingen skal 2/3 af Selskabets stemmeberettigede medlemmer stemme for opløsning, for at denne effektueres.

Er 2/3 af Selskabets stemmeberettigede medlemmer ikke tilstede ved generalforsamlingen, udsendes forslag om Selskabets opløsning til afstemning blandt Selskabets medlemmer. Ved den skriftlige afstemning skal mere end halvdelen af de afgivne stemmer stemme for opløsning, for at denne effektueres.

I tilfælde af opløsning beslutter generalforsamlingen, hvilke non-profit velgørende organisationer eller formål Selskabets midler skal tilfalde.

 1. Diverse

 

Detaljer

Dato:
28. sep
Begivenhed Kategori:

Sted

Hindsgavl Slot
Hindsgavl Allé 7
Middelfart, 5500 Danmark
+ Google Map