International målbeskrivelse for uddannelse til speciallæge i oftalmologi